Fåren

På gården finns det en mindre medelstor besättning av ca 40 tackor. Flocken består idag av korsningsdjur (diverse köttraskorsningar), dorperkorsningar och Värmlandsfår i genbank. 


Fåren hjälper till att hålla landskapet öppet och ger lamm i liten skala.


Varje höst säljer vi lammkött från årets lamm. De går ute året om och naturbetar så fort betet kommer igång fram till slakt som brukar ske i början av september. Djuren slaktas på mindre slakteri och vi brukar ta återtag och lammet är då styckat.


De individer som vi anser ha bra möjligheter till att bli fina skinn skickas iväg för skinnberedning. Det brukar ta ett par månader att få tillbaks skinnen och läggs de ut för försäljning.


Fåren klipps även två gånger om året vår och höst.


Fåren är med i MV-programmet och är MV fria, alltså högsta statusen som de kan ha.

De är även med i Klövkontrollen och har F-status.


En viktig del i arbetet med fåren är att ha sunda och friska djur med lätta naturliga lamningar, bra mödrar och naturvårdare som även är bra mentalt.VÄRMLANDSFÅR

Hösten 2019 införskaffades de första renrasiga Värmlandsfåren, en allmogeras som är utrotningshotad och som är med i genbank med genbanksnummer 2272. Värmlandsfåren är den största rasen av allmogefåren.


KORSNINGSFÅR

Köttraskorsningarna är från början korsning med Texel/Dorset. Dessa får har gett stora och fina avkommor med bra slaktvikter och friska lamm. Gården kommer alltid att ha köttraskorsningar för att få fina lamm med bra slaktvikter. Nu försöker vi inrikta korsningsdjuren mer mot dorperkorsning för att behålla fina slaktvikter samt att den typen av får passar bra på de marker som den betar på här på gården. Mycket naturbetesområden.